donderdag 5 oktober 2017

Permanente Screening

Hoe gaat dat nou in zijn werk, met die VOG's? Medewerkers worden continue gescreend, maar vrijwilligers niet, en op basis waarvan wordt nou eigenlijk dat onderscheid gemaakt? Of: wordt er eigenlijk wel onderscheid gemaakt?

U vraagt wel eens VOG's aan? Of misschien is er wel eens een VOG voor u aangevraagd? Dan heeft u waarschijnlijk wel eens gezien dat er niet ingevuld hoeft te worden of u vrijwilliger, stagair of beroepskracht bent. Toch geeft de GGD aan dat voor uitzendkrachten, stageairs en vrijwilligers eens per 2 jaar een VOG moet worden aangevraagd, en voor de rest niet, omdat die in de continue screening zitten.

Ik dacht dat de gegevens van het formulier af kwamen, en belde dus met Justis, die de VOG afgeeft en de screening uitvoert. Daar wisten ze het niet. Maar u verwerkt toch die formulieren? Dan bepaalt u toch wie er wel of niet in de continue screening komt?

Zo zit het dus niet; er is een heel ander mechanisme opgezet. Justis krijgt de bestanden met alle BSN-nummers van iedereen die gescreend moet worden van DUO. Maar hoe komt DUO dan aan de gegevens?

In het besluit Kinderopvang, in de toelichting bij de publicatie in 2013 staat:  
DUO zal RSIN- en BSN-nummers van houders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen doorgeven aan UWV. Op basis van deze gegevens brengt UWV de medewerkers van deze kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen in beeld. UWV stuurt deze gegevens terug naar DUO. In de tweede plaats wordt mogelijk gemaakt dat DUO een totaalbestand met medewerkers, houders en bestuurders van kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen, en alle gastouders en huisgenoten van 18 jaar en ouder doorgeeft aan de Minister van Veiligheid en Justitie voor een vergelijking met het JDS.

Dat betekent dus dat er een heel ander bestand wordt opgebouwd, waar alleen de mensen in zitten ie via het UWV gekoppeld kunnen worden aan de BSN-nummers van houders. Wat wordt er dan precies gekoppeld? ZZP-errs die ingezet worden dus waarschijnlijk niet, enkel mensen in loondienst die aangemeld zijn bij het UWV. Uitzendkrachten inderdaad niet, omdat de BSN-nummers daarvan niet bekend zijn. En voor vrijwilligers en stageaires bestaat ook geen loonheffing, dus die zullen er ook niet in zitten, denk ik. 

Ik heb het UWV gevraagd wat ze precies op welke manier ze nu eigenlijk koppelen, ik ben benieuwd hoe snel de gegevensdiensten bij het uwv antwoord gaan geven...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten