dinsdag 26 september 2017

De Last onder Dwangsom

De Last onder Dwangsom


Daar zit je dan. Met de brief van de gemeente. "We gaan handhaven" staat er. U krijgt een Last onder Dwangsom. Maar wat is dat dan precies, en wat betekent dat voor u als houder?

Een LOD (ja, jargon!) wordt door het bestuur opgelegd om iemand of een onderneming te dwingen om iets te doen of juist níet te doen. En als je je aan die aanwijzing niet houdt, dan moet je geld betalen, de dwangsom.

Eerst is er nog een termijn om alles in orde te kunnen maken, dat heet de begunstigingstermijn. Daarná moet je aan de aanwijzing in het besluit voldoen. Meestal moet je je pedagogisch beleidsplan aanpassen, of een Risicoinventarisatie. En als je dat gedaan hebt, dan komt de GGD nog een keer langs, voor een "Nader Onderzoek". Ze bekijken dan of alles in orde is.

Als ze vinden dat alle OK is, dan gebeurt er verder niets. De LOD blijft wel van kracht, maar zolang je er aan voldoet hoef jij niets te doen en zij ook niet. Pas als door de GGD (of door een andere ambtenaar, dat kan ook) geconstateerd wordt dat je iets niet zo doet als opgenomen in de LOD, dan verbeur je de dwangsom.

En dat is ook weer bijzonder: soms krijg je een acceptgiro, maar kun je geen bezwaar maken. De dwangsom verbeur (moet je betalen) je namelijk automatisch als datgene optreedt wat in de last beschreven staat. Om bezwaar te kunnen maken heb je dan weer een zogenaamde invorderingsbeschikking nodig. Die kun je, als de gemeente die niet zelf afgeeft, aanvragen.

Na een jaar kan de Last onder Dwangsom weer vervallen, als je tenminste in de tussentijd geen overtreding hebt begaan. Bij sommige gemeentes moet je daar om vragen, anderen laten uit zichzelf de LOD vervallen.

Meer vragen? Stel ze gerust.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten