vrijdag 17 maart 2017

Ventilatie-eisen kinderopvang

VENTILATIE in de kinderopvang

Wat moet er nu eigenlijk écht gemeten en geweten?1 april! Dat is de datum voor het voldoen aan de "ventilatie-eisen" voor de kinderopvang. En er zal op gecontroleerd gaan worden door de GGD.

Maar wat zijn eigenlijk de eisen? En op welke besluiten zijn die gebaseerd?

De Wet

Wettelijk heb ik niets anders kunnen vinden dan het Bouwbesluit. In 2012 is het gewijzigd, daarin zijn kinderopvangcentra met name genoemd.

In artikel 9.2, lid 8 staat dat de nieuwe ventilatie-eis voor een bestaande bijeenkomstfunctie voor kinderopvang niet op 1 april 2012 maar op 1 april 2017 van toepassing is. Deze overgangstermijn is ingevoerd omdat de nieuwe ventilatie-eisen voor bestaande kinderopvang in veel gevallen zal leiden tot aanpassingen en investeringen. Vooral in slaapkamers met stapelbedjes is sprake van een forse verzwaring van de ventilatie-eis

Wát? Het valt mee hoor. Er moet voldoende frisse lucht aangevoerd worden, en dat kan meer zijn dan in de huidige situatie. Mechanische ventilatie is een mogelijkheid, maar geen directe vereiste. Het Bouwbesluit zegt:

Een bestaand bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor luchtverversing dat het ontstaan van een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.  (§ 3.6.2. Artikel 3.37.lid 1)

Dat is een duidelijk uitgangspunt, dat iedereen ook wel zal onderschrijven. Het bouwbesluit zegt verder heel veel over de technische uitvoering, in bestaande gebouwen komt het er op neer dat er per persoon die in en ruimte aanwezig kán zijn (het maximum aantal personen waarop de ruimte berekend is) er 3,44 liter lucht per seconde moet kunnen worden afgevoerd. Dat is hóger dan de eisen die gesteld worden aan andere gebouwen voor groepsbijeenkomsten (maar gelijk aan de norm voor onderwijs), er moet dus voor een bestaand gebouw bekeken worden of het aan de eisen voldoet. In de praktijk zal hier naar gekeken worden op het moment dat het gebouw in gebruik wordt genomen als  kinderopvang.

Andere normen


Ok, je voldoet aan het bouwbesluit, en nu? PPM-norm of niet?

Dat is niet zo hard, vertelde GGD Haaglanden mij. 


En de richtlijn dan? De richtlijn voor binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, uit mei 2016? 

Navraag bij het RIVM leerde dat daar waar "verplicht" staat, dat toch iets genuanceerder ligt. De richtlijn is gebaseerd op de huidige stand der wetenschap bij RIVM en GGD, en geeft dus aan wat volgens hen verantwoord handelen is. Als je het anders doet, maar je zorgt er wel voor dat naar algemene normen de gezondheid van je kinderen niet in gevaar is, dan is het ook goed. 

Dat betekent dus dat je niet per se een CO2-melder moet aanschaffen, maar wél dat je, als het bedompt ruikt in je slaapkamers, daar actie op moet ondernemen. 

Ook de inspecteur van de regio Haaglanden die ik sprak gaf aan dat er niet gehandhaafd kan worden op deze voorschriften, maar dat de houder wel het doel in de gaten moet houden: een gezond binnenklimaat. Als er aanleiding voor is, dan kan de GGD vragen aan hun collega's van leefomgeving om metingen te gaan doen, en zo vast te stellen of er langdurig sprake is vaneen ongezonde leefomgeving. En ja, dan kunnen en moeten ze ook handhaven. Maar dan weet je zelf ook al best dat er iets mis was ;-)

Geen reden dus om de richtlijn te negeren, maar wel om je eigen gezonde verstand te gebruiken en alleen die dingen aan te pakken die echt nodig zijn.Geen opmerkingen:

Een reactie posten